Sítnice

Sítnice (také známá jako retina) je vnitřní tenká vrstva oka. Její hlavní funkcí je snímání a předzpracování světelných signálů přicházejících na sítnici skrze čočku. Onemocnění sítnice patří mezi nejzávažnější a často vedou ke ztrátě zraku. Stejně jako tomu je u všech očních onemocnění, čím dříve jsou příznaky chorob rozpoznány pomocí preventivních vyšetření, tím větší je naděje na záchranu zraku.

Odchlípení sítnice

Existuje řada varovných příznaků, které upozorňují na oční změny, ale nemusí ještě nutně být znakem odchlipování sítnice. Patří se záblesky, jiskry před okem - tzv. fosfény. Jedná se o falešné zrakové vjemy, často na okraji zorného pole, které jsou způsobeny tahem sklivcových úponů za sítnici. Dále to jsou tzv. mušky, které vidíte jako drobné tečky či vlákna v zorném poli, nejlépe pokud se díváte na bílé pole.

Příznakem počínajícího se odchlipování sítnice je tzv. clona. Jedná se o tmavý nebo šedavý stín, který postižený zpočátku vnímá na okraji svého zorného pole. Postupně schopnost vidění klesá, až nemocný přestává na postižené oko vidět.

Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je onemocnění sítnice, které bohužel velmi často doprovází cukrovku a může vést až ke slepotě. Pro diabetiky je tak zcela důležité provádět pravidelná oční vyšetření. 

Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací